Algemene Voorwaarden

Algemene online verkoopvoorwaarden

De belangrijkste activiteit van de verkoper is de verkoop van pizza’s en andere bijgerechten ter plaatse te eten of om mee te nemen.
Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op niet-commerciële individuen en op het grondgebied van België.
De klant verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te accepteren alvorens een bestelling te plaatsen. De validatie van de bestelling impliceert bijgevolg de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.
Pizza Rico behoudt zich ten allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden aan te passen of te wijzigen. In het geval van een wijziging, worden de algemene verkoopvoorwaarden toegepast die gelden op de dag van bestelling.
De Klant wordt verzocht regelmatig de Algemene verkoopvoorwaarden te consulteren om zo op de hoogte te blijven van de laatste evoluties.

1. Bestelling en aanvaarding

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle productbestellingen van klanten.
Elke bestelling impliceert de aanvaarding van prijzen en productbeschrijvingen beschikbaar bij de verkoop.
Elk geschil betreffende dit punt zal plaatsvinden in het kader van een eventuele uitwisseling en de onderstaande bepalingen. De Klant zal de keuze hebben om het vervangend product al dan niet te aanvaarden. Indien de Klant beslist het voorstel niet te aanvaarden, zal de klant een terugbetaling krijgen voor de waarde van het product.
De aanvaarding van een productbestelling van een Klant gebeurt door de volledige beoordeling van Pizza Hut. De Klant wordt geïnformeerd over de aanvaarding van zijn/haar bestelling door een bericht op zijn computerscherm vanwaar hij/zij de bestelling heeft ingevoerd. Dit bericht bevestigt de opname van de bestelling en geeft aan welke Pizza Hut zich ontfermt over de bestelling.
Minderjarigen onder de 18 jaar mogen geen alcoholische dranken bestellen.

2. Het valideren van de bestelling

In alle gevallen dient de finale validatie van de bestelling als bewijs van de volledig genoemde bestelling, op grond van de bepalingen van de wet van 13 maart 2000 op de elektronische handtekeningen en brengt als gevolg de opeisbaarheid van de bedragen verbonden aan de bestelling met zich mee.
Deze validatie heeft dezelfde waarde als een handtekening en betekent de aanvaarding van alle transacties.
De gegevens van de klant worden veilig bewaard en worden beschouwd als bewijs van communicatie en bestellingen.

3. Wijzigen van uw Bestelling

Tot aan de validatie van uw bestelling, kan deze gewijzigd of geannuleerd worden.
Indien de bestelling werd bevestigd en u wenst de bestelling te annuleren, te wijzigen of u heeft een klacht, dan kan u rechtstreeks contact opnemen waarbij u uw bestelling heeft geplaatst.
Promoties zijn steeds geldig voor een beperkte tijd, elke wijziging aan uw bestelling kan impliceren dat promoties niet meer geldig zullen zijn.

4. Prijs en betaling

4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen aangegeven op de website van Pizza Rico aangegeven in euro met btw inbegrepen.
Er wordt rekening gehouden met de BTW toepasbaar op de dag van de bestelling. Elke wijziging in het BTW tarief zal verrekend worden in de prijzen van de producten.
Indien 1 of meerdere belastingen of bijdragen worden gecreëerd of gewijzigd, zowel omhoog als omlaag, kan deze wijziging worden verrekend op de verkoopprijzen van de Producten.
De prijzen kunnen niet meer wijzigen eens een bestelling van de klant afgerond is. De prijzen van de bestelde producten op de website en de datum van bestelling dienen daartoe als rechtsgeldig bewijs.

4.2 De betaling van de klant vindt plaats bij de levering in contanten.
De prijzen betaald door de klant, zijn deze vermeld bij de bevestiging van de bestelling, met uitzondering van technische fouten waarvoor Pizza Rico niet verantwoordelijk kan worden gesteld.
Pizza Rico behoudt zich het recht een bestelling te annuleren indien het redelijkerwijs gaat om een fictieve bestelling.

4.3 De verrekening van de aankopen worden gedaan door middel van de betaalmogelijkheden waarnaar werd verwezen in artikel 4.2 van deze algemene online verkoopvoorwaarden.

5. Levering

5.1 De levering van de bestelling zal gebeuren op het door de klant tijdens de bestelling aangegeven leveringsadres.

5.2 Pizza Rico heeft tot doel de klant te voorzien van de bestelde producten binnen een zo kort mogelijke termijn vanaf het uur van bevestiging van de bestelling. De klant gaat ermee akkoord om de geleverde producten te aanvaarden op de overeengekomen plaats en binnen de overeengekomen tijdspanne.

6. Mondelinge verklaring

De klant accepteert dat in het geval van een geschil, de schriftelijke informatie over Pizza Rico-Producten doorslaggevend zijn boven eventuele mondelinge verklaringen van Pizza Rico of Pizza Rico medewerkers. Pizza Rico doet er alles aan om de juistheid van schriftelijke informatie over haar producten te garanderen.

7. Promoties

Producten kunnen onderhevig zijn aan promotionele aanbiedingen. Elke speciale aanbieding zal onderworpen zijn aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden, die gelden in geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van de speciale aanbieding en deze Voorwaarden.
Pizza Rico behoudt zich het recht om de voorwaarden van speciale aanbiedingen te wijzigen of ze in te trekken op elk gewenst moment. Alle bestellingen geplaatst voordat de aanbieding werd ingetrokken of gewijzigd, zullen onderhevig zijn aan de voorwaarden die golden op de datum van bestelling.

8. Verantwoordelijkheid

Pizza Rico heeft voor alle stappen bij het nemen van een bestelling, alsook voor de levering van de producten een inspanningsverplichting.
In elk geval kan Pizza Rico niet verantwoordelijk gehouden worden, indien de niet-uitvoering van de verplichtingen te wijten is aan een onvoorspelbaar en onoverkomelijk feit van een derde aan het contract, of aan overmacht zoals beschreven in de Belgische rechtspraak.
Zo ook kan Pizza Rico niet verantwoordelijk gehouden worden voor alle ongemakken of schade voortgebracht door het gebruik van het internet, zoals met name een onderbreking van de service, een indringer van buitenaf of de aanwezigheid van virussen.

9. Privacy – Persoonlijke gegevens – Intellectuele Eigendom

Pizza Rico stelt alles in het werk om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens doorgegeven via het internet te verzekeren.
Alle elementen van de website, zowel visueel als audiologisch, daarbij inbegrepen de onderliggende technologie, zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en licentierecht.
De Klant erkent dat alle rechten van intellectuele eigendom op de producten de exclusieve eigendom zijn van Pizza Rico.

10. Wetgeving

Elk afgesloten contract waarvoor deze Voorwaarden toepasbaar zijn, is onderworpen aan de Belgische wet.